Resultaten per sector

De bedrijfsopbrengsten van de sector Bouw en techniek stegen met 8 procent tot € 3.266 miljoen. Dit was vooral te danken aan het Verenigd Koninkrijk, met inbegrip van het voordeel van het sterkere Britse pond. Het sectorverlies was het gevolg van verliezen in Nederland op enkele oudere utiliteitsbouwprojecten en in mindere mate door onderdekking van algemene kosten. Plannen voor de volgende fase van integratie van de Nederlandse bouw- en vastgoedactiviteiten om de winstgevendheid te herstellen, bevinden zich in afronding. Het resultaat in het Verenigd Koninkrijk verbeterde vanaf het lage niveau in 2014. De orderportefeuille steeg met 4% tot € 4.608 miljoen ultimo 2015; exclusief het wisselkoerseffect was de stijging 1%. De orderportefeuille steeg in het Verenigd Koninkrijk (voornamelijk valutaeffect) en in Duitsland; de orderportefeuille liep terug in België en Nederland.

In de sector Infra daalden de opbrengsten met 1% tot € 3.926 miljoen. De bedrijfsopbrengsten bij BAM International namen toe als gevolg van projectfasering, in het Verenigd Koninkrijk door het valutaeffect en in Ierland, waar de omzet-groei de sterke positie in een herstellende markt weerspiegelt. Bedrijfsopbrengsten in Nederland waren lager als gevolg van de geringere activiteitenniveaus op grotere projecten, terwijl België het effect voelde van uitgestelde projecten en afgenomen overheidsuitgaven. Het sectorresultaat kwam voornamelijk tot stand in Nederland, bij BAM International en in Ierland. De orderportefeuille steeg 22% ondanks de lagere projectverwerving bij BAM International als weerslag van de ontwikkelingen in de olie- en gasindustrie en in België. De toename kwam vooral voort uit de verwerving van enkele meerjarige projecten in Nederland, Ierland en Duitsland.

In de sector Vastgoed steunde het resultaat op de verkoop van commercieel onroerend goed in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Marges op woningen bleven laag als gevolg van de marktmogelijkheden, gericht op betaalbare woningen en ontwikkelingsprojecten op afgewaardeerde gronden. De Nederlandse woningverkopen stegen in 2015 met 17% tot 2.187, met een toename van het percentage woningen verkocht aan particulieren tot 75% (2014: 70%). 

De non-cash waardeverminderingen van € 34,3 miljoen (2014: € 93,2 miljoen) reflecteerden een waardecorrectie op Nederlandse grondposities (€ 20,8 miljoen) en winkelvastgoed (€ 13,5 miljoen). In 2015 ontwikkelde de woningmarkt zich verder langs ‘twee sporen’. Het ‘sterke spoor’ betreft de gebieden in en om de grote steden en kleinere en meer betaalbare huizen en appartementen, waar volumes en prijzen omhoog gingen. Omgekeerd is het ‘zwakke’ spoor in sommige regionale gebieden nog steeds merkbaar. De winkelvastgoedmarkt werd beïnvloed door druk op huurprijzen als gevolg van faillissementen van winkelbedrijven en toenemende internetverkopen.

De totale vastgoedinvesteringen namen af met € 83 miljoen tot € 740 miljoen eind 2015. Deze investeringen werden gefinancierd met € 80 miljoen aan recourse vastgoedleningen (ultimo 2014: € 57 miljoen) en € 116 miljoen aan non-recourse projectgerelateerde vastgoedleningen (ultimo 2014: € 161 miljoen).

De sector Publiek-private samenwerking kende opnieuw operationeel een goed jaar. Hoewel het gecorrigeerde resultaat over 2015 van € 18,7 miljoen lager was dan € 38,6 miljoen in 2014, steeg het nettoresultaat in 2015 met 14%.

Het 2014 gecorrigeerd resultaat vóór belastingen werd gedreven door resultaat op de overdracht van oudere projecten naar de joint venture met PGGM. Naar de toekomst toe, ligt de nadruk op het desinvesteren van nieuwe voltooide projecten.

Het succes van de joint venture wordt weerspiegeld door het besluit van PGGM in 2015 het commitment te verhogen. De totale gecommitteerde financiering voor de joint venture bedraagt nu € 600 miljoen.

ln aanvulling op het resultaat van asset management, realiseerde BAM PPP tevens resultaat vanuit de groeiende portfolio. BAM PPP verwierf vier projecten in 2015, een score van 50 procent voor het tweede jaar op rij. Deze projecten vertegenwoordigen ongeveer € 620 miljoen aan bouwomzet voor de operationele sectoren in de komende jaren. De pijplijn met actieve projectaanbiedingen blijft gezond.

Eind 2015 bedroeg het aantal pps-projecten in portefeuille 45, waarvan BAM PPP in 41 een vermogensbelang heeft. Voor de overige vier  projecten verleent BAM PPP uitsluitend asset-management-diensten.

Vier projecten bereikten ‘financial close’ in 2015:

  • Tramlijn Antwerpen (Brabo 2), België;
  • Wegenproject M11, Ierland;
  • Nieuwbouw en renovatie rechtbanken (Irish Courts Bundle), Ierland;
  • Zeesluis IJmuiden, Nederland.

De projecten van BAM PPP zijn verspreid over de Europese markten van de Groep, waarbij de projectvergoeding hoofdzakelijk is gebaseerd op beschikbaarheid. Investeringen in op volume gebaseerde projecten zijn teruggebracht of afgewaardeerd in 2014. De verhouding tussen accommodatie- en infraprojecten is in balans, hoewel infraprojecten vaak groter in omvang zijn.

De joint venture met PGGM heeft goede vooruitgang geboekt in 2015 met de investering in twee nieuwe projecten. De joint venture biedt BAM PPP het dubbele voordeel van een sterke positie om projecten voort te zetten en een stabiele basis, van waaruit vermogen beschikbaar is voor nieuwe investeringen.

Opgeslagen pagina's