Geconsolideerd vermogensoverzicht

(x € 1.000)

   

Toerekenbaar aan aandeelhouders van de vennootschap     

 

Toelichting

Aandelen
kapitaal

Reserves

Ingehouden
resultaten

Totaal

Minder-
heids-
belangen

Groeps-
vermogen

               

Per 1 januari 2014

 

833.268

(411.476)

507.322

929.114

3.549

932.663

               

Kasstroomafdekkingen

19

-

37.972

-

37.972

(350)

37.622

Ongerealiseerde actuariële resultaten

20

-

(49.157)

-

(49.157)

(306)

(49.463)

Valutaomrekeningsverschillen

 

-

25.211

-

25.211

81

25.292

Overige niet-gerealiseerde resultaten,
na belastingen

 

-

14.026

-

14.026

(575)

13.451

Nettoresultaat

 

-

-

(108.172)

(108.172)

1.231

(106.941)

Totaal gerealiseerde en niet-
gerealiseerde resultaten

 

-

14.026

(108.172)

(94.146)

656

(93.490)

               

Uitgifte van gewone aandelen

 

-

-

-

-

24

24

Dividend

31

6.043

-

(13.471)

(7.428)

(907)

(8.335)

Overige mutaties

 

-

-

(146)

(146)

-

(146)

   

6.043

-

(13.617)

(7.574)

(883)

(8.457)

               

Per 31 december 2014

 

839.311

(397.450)

385.533

827.394

3.322

830.716

               

Kasstroomafdekkingen

19

 - 

 4.094 

 - 

 4.094 

 37 

 4.131 

Ongerealiseerde actuariële resultaten

20

 - 

 37.026 

 - 

 37.026 

 70 

 37.096 

Valutaomrekeningsverschillen

 

 - 

 26.243 

 - 

 26.243 

 101 

 26.344 

Overige niet-gerealiseerde resultaten,
na belastingen

 

 - 

 67.363 

 - 

 67.363 

 208 

 67.571 

Nettoresultaat

 

 - 

 - 

 10.180 

 10.180 

 852 

 11.032 

Totaal gerealiseerde en niet-
gerealiseerde resultaten

 

 - 

 67.363 

 10.180 

 77.543 

 1.060 

 78.603 

               

Dividend

 

 - 

 - 

 - 

 - 

 (743)

 (743)

Inkoop van gewone aandelen

15

-

-

(3.092)

(3.092)

-

(3.092)

Op aandelen gebaseerde betalingen

37

-

-

302

302

-

302

Overige mutaties

 

 - 

 - 

-

-

 (1)

(1)

   

 - 

 - 

 (2.790)

 (2.790)

 (744)

 (3.534)

               

Per 31 december 2015

 

 839.311 

 (330.087)

 392.923 

 902.147 

 3.638 

 905.785 

               

De toelichting verwijst naar pagina 119 tot 198 van het (volledige en Engelstalige) Integrated report 2015, die integraal deel uitmaakt van de geconsolideerde jaarrekening.

Opgeslagen pagina's