Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

(x € 1.000)

 

Toelichting

2015

2014

       

Nettoresultaat

 

 11.032 

 (106.941)

       

Items die kunnen worden gereclassificeerd naar de winst- en verliesrekening, na belastingen

     

Kasstroomafdekkingen 

19

4.774

 (7.926)

Kasstroomafdekkingen in joint ventures

 

(643)

 45.548 

Valutaomrekeningsverschillen

 

 26.344 

 25.292 

       

Items die niet worden gereclassificeerd naar de winst- en verliesrekening, na belastingen

     

Ongerealiseerde actuariële resultaten

20

 37.096 

 (49.463)

Overige niet-gerealiseerde resultaten

 

 67.571 

 13.451 

       

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

 

 78.603 

 (93.490)

       

Toerekenbaar aan:

     

Aandeelhouders van de vennootschap

 

 77.543 

 (94.146)

Minderheidsbelangen

 

 1.060 

 656 

   

78.603

 (93.490)

       

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toerekenbaar aan
aandeelhouders van de vennootschap vloeien voort uit:

     

Voortgezette activiteiten

 

 77.543 

 (94.146)

Beëindigde activiteiten

 

 - 

-

   

77.543

 (94.146)

       

De toelichting verwijst naar pagina 119 tot 198 van het (volledige en Engelstalige) Integrated report 2015, die integraal deel uitmaakt van de geconsolideerde jaarrekening.

Opgeslagen pagina's