Raad van commissarissen

Biografieën van de commissarissen

Mr. P.A.F.W. Elverding (1948), voorzitter
De heer Elverding studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam. Nadat de heer Elverding in 1972 zijn rechten-studie had afgesloten, begon hij zijn loopbaan in de gezondheidszorgsector. Daarna heeft hij gewerkt bij Akzo Chemie Nederland en De Bijenkorf in verschillende human resources-functies. In 1981 trad hij toe tot het managementteam van De Bijenkorf waar hij verantwoordelijk was voor human resources. In 1985 stapte de heer Elverding over naar DSM, waar hij bij diverse onderdelen van de DSM Groep leidinggevende functies op het gebied van human resources en algemene zaken bekleedde. In 1995 werd hij benoemd tot lid en in 1999 tot voorzitter van de raad van bestuur van DSM. In 2007 is de heer Elverding met pensioen gegaan. 
De heer Elverding heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij bezit geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap. 
Andere functies: voorzitter van de raad van commissarissen van Q-Park; vicevoorzitter van de raad van commissarissen van SHV Holdings; lid van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina; lid van de raad van Stichting Instituut GAK. 
De heer Elverding werd in 2011 benoemd tot commissaris en in november 2011 tot voorzitter van de raad van commissarissen.  

H.S. Scheffers (1948), vicevoorzitter
De heer Scheffers heeft een opleiding tot registeraccountant genoten. Van 1974 tot 1993 was hij werkzaam bij Koninklijke Bunge, waar hij achtereenvolgens de posities van interne accountant, Europese controller en President Noord-Europa vervulde. Van 1993 tot 1999 was hij vervolgens als lid van de raad van bestuur werkzaam bij LeasePlan Corporation. In 1999 trad hij in dienst bij SHV Holdings, waar hij als lid van de raad van bestuur de positie van CFO innam, welke functie hij bekleedde tot aan zijn pensionering in 2007. De heer Scheffers heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij bezit geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap. 
Andere functies: voorzitter van de raad van commissarissen van Aalberts Industries; vicevoorzitter van de raad van commissarissen van Flint Holding; lid van de raad van commissarissen van Heineken; directeur van Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK. De heer Scheffers werd in 2009 benoemd tot commissaris met een herbenoeming in 2013 en in november 2011 werd hij benoemd tot vicevoorzitter van de raad van commissarissen.

Ir. J.-P. Hansen (1948) 
Baron Hansen studeerde af aan de Universiteit van Luik als ingenieur elektromechanica. Na twee jaar werkzaam te zijn geweest voor de Belgische overheid, zette hij zijn carrière voort in de elektriciteits- en gassector. Van 1992 tot 1999 en opnieuw van 2005 tot 2010 was de heer Hansen CEO van Electrabel. Van 1999 tot 2004 was hij voorzitter van de raad van bestuur van de onderneming. Hij was lid van de raad van bestuur van ENGIE tot februari 2013. Momenteel is de heer Hansen adviseur en voorzitter van de energie-beleidscommissie van GDF Suez. 
De heer Hansen heeft de Belgische nationaliteit en bezit geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap. 
Andere functies: lid van het bestuur van CMB (Compagnie Maritime Belge); voorzitter van de publiek dienst voor werkgelegenheid en opleiding voor de Waalse regio (Forem). Hij is professor economie aan de Universiteit van Leuven.
De heer Hansen werd in 2013 benoemd tot commissaris. 

Drs C.M.C. Mahieu (1959) 
Mevrouw Mahieu studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij in 1984 afstudeerde. Mevrouw Mahieu begon haar loopbaan bij Royal Dutch Shell, waar zij verschillende managementposities bekleedde op het gebied van human resources, communicatie en bedrijfs-strategie. Na enkele jaren als consultant werkzaam te zijn geweest, was mevrouw Mahieu vanaf 2003 werkzaam bij Royal Philips Electronics als Senior Vice President Corporate Human Resources. Thans is zij sinds september 2010 werkzaam bij Aegon als Executive Vice President en Global Head of Human Resources. Ze is ook lid van de managementcommissie van Aegon Groep. Mevrouw Mahieu heeft de Nederlandse nationaliteit. Zij bezit geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap. 
Mevrouw Mahieu bekleedt geen nevenfuncties. 
Mevrouw Mahieu werd in 2011 benoemd als commissaris.

Ir. H.L.J. Noy (1951) 
De heer Noy studeerde eind 1974 af aan de Technische Universiteit Eindhoven. De heer Noy werkte zijn hele carrière voor ARCADIS. Sinds 1975 bekleedde hij diverse functies in het bedrijf, dat toen nog bekend stond onder de naam Heidemij. Van 1989 tot 1994 was hij directeur van de adviesafdeling van de Nederlandse divisie, de laatste twee jaar als directievoorzitter. In 1994 werd de heer Noy benoemd tot lid van de raad van bestuur en in 2000 als CEO en voorzitter van de raad van bestuur van ARCADIS tot zijn aftreden in mei 2012. De heer Noy heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
Andere functies: voorzitter van de raad van commissarissen van Fugro; directielid van Stichting Administratiekantoor TKH Group; directielid van Stichting ING Aandelen; buitengewoon lid van de Nederlandse Veiligheidsraad.
De heer Noy werd in 2012 benoemd tot commissaris.

Ir. K.S. Wester (1946) 
De heer Wester studeerde civiele techniek aan de Technische Universiteit Delft. Na zijn afstuderen in 1969 ging hij in militaire dienst en werkte hij vervolgens kort voor Fugro als geotechnisch ingenieur. Hij stapte toen over naar Costain Blankevoort en later naar Ballast Nedam, waarvoor hij in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Arabische Emiraten en Koeweit werkte. In 1981 keerde hij terug bij Fugro, waar hij diverse managementposities bekleedde voor hij in 1996 werd benoemd tot statutair lid van Fugro’s raad van bestuur en in 2005 voorzitter werd van de raad van bestuur (een functie die hij bekleedde tot zijn pensioen in 2012). De heer Wester heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
Andere functies: voorzitter van de raad van commissarissen van ACTA, voorzitter van de raad van commissarissen van Iv-Groep; commissaris van Novek.
De heer Wester werd in 2011 benoemd tot commissaris.

 

Opgeslagen pagina's