Klik voor het volledige en officiële jaarverslag 2015 (Integrated report 2015) naar de Engelse tekstversie. De hier weergegeven Nederlandse teksten betreffen een vertaling van enkele delen uit het integrated report 2015. In geval van strijdigheid tussen de volledige Engelstalige versie en deze Nederlandstalige samenvatting is het Integrated report 2015 leidend.